Bingo pinballs

Created on 07-05-2020

 

 

Now I am sure that I have already covered this somewhere, but just in case: I wanted to include this detail out of my old files

to help the hunters find these games on-line – Belgium is mentioned here and under this reference to pinball machines and pool tables

is reference to our specific interest` ...the Catagorie A Bingokast`

 

bally-flipperkast-1957-pinup-jouw-marktkraam-go-with-the-vlo

 

Both Flipperkasten and Bingokast will take you to bingos on the Internet and help work around google, bing, and yahoo’s

penchant for giving you results basd upon your zip code ~ Using these Dutch-language words, helps reprioritize their search

algorithms to include offshore search results like this one below describing the classification of Coin-op Amusements`

 

Automatische ontspanningstoestellen (flipperkasten, pooltafels, etcetera)

Deze 'regel' is in deze vorm geldig sinds 23/09/1965 en van toepassing in België.

Voor het hebben van een automatisch ontspanningstoestel, zoals een flipperkast, pooltafel of jukebox moet per jaar een vast bedrag aan de belasting worden betaald. Dit bedrag is afhankelijk van het soort toestel. Uitzondering op deze regel zijn jeugdverenigingen.

Heb je in je jeugdhuis een flipperkast staan of een poolbiljart? Weet dan wel dat je hiervoor per jaar een vast bedrag aan de fiscus moet betalen.

Hoe zit deze regel precies in elkaar?

De wetgeving rond de belasting op de automatische ontspanningstoestellen vind je terug in de artikels 76 tot 93 van het WIB (wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen). Het uitgangspunt van de wet is het volgende: "Een jaarlijkse forfaitaire belasting wordt geheven op de automatische toestellen dienende tot ontspanning, opgesteld op de openbare weg, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen of in private kringen, ongeacht of de toegang tot deze kringen al dan niet onderworpen is aan bepaalde formaliteiten."

Dat wil dus zeggen dat elk toestel dat een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel bevat, dat dient voor het op gang brengen van dat toestel, voor de werking, of voor de bediening ervan, en waarvan de start veroorzaakt wordt door het inbrengen van een geldstuk, van een penning of door gelijk welk ander middel dat hiervoor in de plaats komt, als automatisch wordt beschouwd. In de wet wordt een vijftal categorieën onderscheiden:

Categorie A

De kasten in deze categorie betalen nooit direct uit aan de speler. De gewonnen prijs is meestal af te halen bij de eigenaar van de kast. De meest populaire bingo kasten in België (sinds de jaren 1980) zijn van het 6-kaart type. Deze tonen zes kaarten in de kopkast met vaste nummers. Hoe meer geld een speler inwerpt wanneer hij een spel start, hoe meer opties verlicht zijn en hoe meer kans hij heeft om te winnen.

Categorie B
Dezelfde elektronische kasten als onder A maar die:

Het gaat hier om automaten die recht hebben op een belastingkorting 1/10e voor de eerste en 1/2e voor de tweede categorie.

Categorie C

Categorie D

Categorie E
Alles wat niet tot categorie A, B, C of D behoort.

 

…and doors start to open`

 

• Bingo cabinet. 1 playing field above and 1 under. In top field, boxes light up, the trick is to get the balls, by pushing against the cabinet, into the lower field to get holes that correspond to the numbers at the top. It is played according to the bingo principle.

 

• One-Ball. The operation is the same as that of the bingo cabinet only you can only 'lay' a ball once and you win if that place corresponds to number that is illuminated in upper part of the cabinet.

 

• Electronic cabinets that pay out in kind or in the form of prize vouchers after throwing in money, tokens or tokens for a value of at least € 6.20.

The cabinets in this category never pay out directly to the player. The prize won can usually be picked up from the owner of the cabinet. The most popular bingo cabinets in Belgium (since the 1980s) are of the 6-card type. These show six cards in the box with landline numbers. The more money a player throws in when he starts a game, the more options are illuminated and the more chance he has of winning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~